Inloggning till Ansökan INDIVIDUELLT KONSTNÄRLIGT ARBETE – SOMMARKURS 2021 (18 hp)

Logga in

Gjort en ansökan och glömt ditt lösenord?

Registera dig som ny sökande

Du ansöker enbart här, på vår hemsida. Vi är INTE kopplade till antagning.se.

Fyll i dina personuppgifter. Ett lösenord kommer sedan att skickas till dig via e-post (det kan ta upp till en timme i vissa fall).* Obligatorisk uppgift

Ansökningshandlingarna behandlas i ett automatiserat register. Bestämmelser om hur registret ska föras finns i förordningen om redovisning av studier vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153, med ändringar). Det som registreras i KKH:s system är att betrakta som allmän handling och kan enligt offentlighetsprincipen komma att lämnas ut så länge det inte föreligger sekretess för uppgifterna enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För att kunna hantera din ansökningshandling kommer KKH att behandla dina personuppgifter.
All personaluppgiftsbehandling sker i enlighet med personuppgiftslagen PuL (1998:204, med ändringar). Enligt PuL har alla som finns i KKH:s register rätt att få information om vilka uppgifter som registrerats. Ansökan om utdrag ur KKH:s register gör du i så fall i ett till KKH ställt brev som ska vara undertecknat av dig. I 28 § PuL står att du har rätt att få begära att dina personuppgifter korrigeras, blockeras eller tas bort om de inte har behandlats korrekt enligt PuL.

Vid frågor vänligen kontakta KKH på 08-614 40 00