Portal för antagningsprov till skådespelarprogrammet vid Luleå tekniska universitet

Logga in

Gjort en ansökan och glömt ditt lösenord?

Data som registreras i LTU.s system är allmän handling och kan enligt offentlighetsprincipen komma att lämnas ut så länge det inte föreligger sekretess för uppgifterna enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För att hantera din ansökan kommer LTU att behandla dina personuppgifter. Bestämmelser om hur registret ska föras finns i förordningen om redovisning av studier vid universitet och högskolor (SFS 1993:153, med ändringar).

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Du kan läsa mer om hur LTU behandlar personuppgifter här. Vid frågor om dataskydd och hantering av personuppgifter, kontakta oss på registrator@ltu.se eller dataskydd@ltu.se . Övriga frågor kring din ansökan, kontakta teaterhogskolan@ltu.se