Inloggning till steg 2 Ansökan 5-årigt program i fri konst

Logga in

Gjort en ansökan och glömt ditt lösenord?

Registrera dig som ny sökande

Fyll i dina personuppgifter. Ett lösenord kommer sedan att skickas till dig via mejl (det kan ta upp till en timme i vissa fall).

* Obligatorisk uppgift

Det som registreras i KKH:s system är allmän handling och kan enligt offentlighetsprincipen komma att lämnas ut så länge det inte föreligger sekretess för uppgifterna enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

För att kunna hantera din ansökan kommer KKH att behandla dina personuppgifter. Bestämmelser om hur registret ska föras finns i förordningen om redovisning av studier vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153, med ändringar).

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Enligt GDPR har alla som finns i KKH:s register rätt att få information om vilka uppgifter som registrerats. Ansökan om utdrag ur KKH:s register gör du i så fall i ett till KKH ställt brev som ska vara undertecknat av dig. Du har rätt att få begära att dina personuppgifter korrigeras, blockeras eller tas bort om de inte har behandlats korrekt enligt GDPR. Vid frågor vänligen kontakta KKH på 08-614 40 00.